Aile Dizimi

UYGULAYICI: Riccon Academy, Sağlık eğitim derneği

SÜRE:  56 saat ( 40 saat video ve doküman, 16 saat süpervizyon)

TANIMI

Aile Dizimi olarak bilinen yöntem aslında “Sistem Dizimi” olarak tanımlanan genel yaklaşımın aile sistemindeki uygulamaları için kullanılan alt koludur. Sistem Dizimi her türlü sistemi oluşturan öğelerin temsil edilerek sistemin çözümlenmesinin yapılabildiği bir yaklaşımdır. Diğer uygulamalarından çok, her bireyin bir aileye ait olması ve bireysel olarak başına gelen pek çok durumda kullanılabilmesi sebebiyle daha çok Aile Dizimi uygulanmakta ve bilinmektedir.

Aile Dizimi, ailenin kuşaklar boyu, birbirine görünmez bir bağla, çok daha derinden bağlı olduğu anlayışına dayanmaktadır. Aile Dizimi terapisine göre aile sistemini oluşturan bir vicdan vardır ve bu vicdanı rahatsız edecek bir düzen bozukluğu oluşması durumunda tüm sistem rahatsız olmaktadır. Sisteme sonradan katılan bireyler kendilerinden önce var olan bu vicdani dengesizliği gidermek üzere çoğunlukla yaşamlarında mutluluk getirmemesi pahasına belirli roller üstlenmektedir. Bu nedenledir ki psikolojik rahatsızlıkların önemli bir kısmına, hatta belki de çoğuna içinden çıkılan kök ailede yaşanmış ve sistemi vicdanen rahatsız eden bu türden sorunlar sebep olmaktadır.

ANA BAŞLIKLAR

 • Terapötik Beceriler
 • Terapötik Koşullar
 • Hipnozdan Spiritüellik
 • Otohipnoz
 • İmajinasyon
 • Regrasyon
 • EFT( duygusal Özgürleştirme Tekniği)
 • Aile Kurumu
 • Aile sistemi Yaklaşımı
 • Aile Dizimine Giriş
 • Dengeleyici Anne Baba-Çocuk İlişkisi
 • Evlilik Ve İlişkilerin Doğası
 • İş-Para Ve Miras Dinamikleri
 • Kuşaklar Arası Travma
 • Türkiye’nin Sistemsel Dinamikleri
 • Ailenin Kadersel Yapısı
 • Hastalıkların Ailevi Kökenleri
 • Aile Enerjileri
 • Vaka formülasyonu
 • Role playing uygulamaları

EĞİTİMİN AMACI

Eğitimin temel amacı, katılımcıların aile dizimi modelini bireysel ve aile danışmanlığında pratik olarak kullanabilmelerini sağlamaktır.

Eğitim sonunda uzmanlar aile dizimi tekniğini nasıl uygulayacaklarını ve hangi materyallerle aile dizimini gerçekleştirebileceklerini öğrenecekler.

Ayrıca her bir katılımcının yaşantısal olarak kendi aile dizimlerini yapmalarını sağlayarak kişisel aile süreçlerinden geçmeleri ve bu şekilde farkındalık kazanmaları da amaçlanmaktadır.

KİMLER ALABİLİR

1-Çocuk Gelişim Uzmanları

2-Sosyologlar

3-Psikologlar

4-Psikolojik Danışmanlar

5-Sosyal Hizmet Uzmanları

6-Hemşireler (Lisans ve Yüksek Lisans Mezunları)

7-Uzman, Asistan ve Pratisyen Hekimler

8-Belirtilen bölümlerin son sınıf öğrencileri

EĞİTİM MODELİ
Eğitim, her bir katılımcının kendi aile dizimini oluşturacağı yaşantısal, uygulamalı ve interaktif bir süreçte verilecektir. Eğitim müzik, video ve görseller eşliğinde yürütülecektir..

KULLANILACAK TEKNİKLER
Sanat Terapisi, Psikodrama, Terapötik Kartlar.

SERTİFİKA

UYGULAYICI: Riccon Academy, Sağlık eğitim derneği

SÜRE:  56 saat ( 40 saat video ve doküman, 16 saat süpervizyon)

Phone: 0312 231 11 84
Fax: 0549 699 69 63
MALTEPE / ANKARA
GMK BULVARI ŞEHİT DANIŞ TUNAGİL NO:2/5-6
fitoterapi eğitimi
hosteslik kursu fitoterapi eğitimi