İşaret Dili

İşaret Dili

Kimler Katılabilir?

120 saatlik işaret dili sertifikası için;
– En az okuryazarlık seviyesinde diploma sahibi olanlar,
– MEB Onaylı İşaret Dili Sertifikası almak isteyenler,
– İşaret Dili ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler,
– İşaret dilini mesleki hayatında (eczane, adliye, okul, hastane, tüm kamu kuruluşları ve bakanlıklar… vb.) kullanmak isteyenler,
-Kendi yetenekleri doğrultusunda işitme engelliler ile iletişim kurup yardımcı olmak isteyenler,
– Engelliler ile ilgili projelerinde işitme engelliler ile konuşabiliyor olmak isteyenler katılabilir.
*** Ayrıca 1 dersimize ücretsiz olarak katılabilir ve eğitimlerimizin kalitesini görebilirsiniz.

200 saatlik İşaret Dili Tercümanlık ve Eğitmenlik sertifikası için;
– En az 2 yıllık Yüksekokul veya 4 yıllık fakülte mezunu olanlar,
– 120 saatlik MEB işaret dili eğitimini tamamlayarak, bu eğitimlerini geliştirmek isteyenler,
– Türkiye’nin her yerinde ister özel ister devlet kadrosunda Tercüman veya Eğitmen olarak görev almak isteyenler,
– İşaret diline başlangıç yapmış ve çok iyi derecede, ileri seviyede öğrenmek isteyenler,
– Özel Eğitim Bölümü okuyanlar, (Özellikle İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümünü tercih edenler)
– İşitme engelliler ile hem çok hızlı hem de kolay yoldan iletişim kurmak isteyenler katılabilir.

Gerekli Belgeler

120 saatlik işaret dili sertifikası için;
– En son mezun olunan okul diploması
– 2 adet vesikalık fotoğraf
– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

200 saatlik İşaret Dili Tercümanlık ve Eğitmenlik sertifikası için;
– 120 saatlik işaret dili sertifikası
– En son mezun olunan Fakülte/Yüksekokul diploması (Kurs bitimiyle mezun olma tarihleri çok yakın olanlar için öğrenci belgesi)
– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
– Adli Sicil Belgesi
– 2 adet Vesikalık Fotoğraf

 

İşaret Dili Kursu 1. Seviye Sertifika Programımız toplam 120 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

 • İşaret Dili ve Çevre
 • Okul ve Eğitim İşaretleri
 • Gıda ve Giyim İşaretleri
 • TİD Dilbilgisi Kavramları
 • Duygular ve Eşyalar
 • Zaman ve Zaman Dilimleri
 • Trafik ve Canlılar
 • Meslekler
 • Spor ve Coğrafi Terimler
 • Karşılıklı Konuşma

200 Saatlik Kurs Müfredatı için:
İşaret Dili Kursu 2. Seviye Sertifika Programımız toplam 200 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.
ALAN : KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM

 

MODÜL : İŞARET DİLİ GENEL ÖZELLİKLER

GENEL AMAÇ : Öğrenci/Kursiyer; bu modül ile gerekli ortam sağlandığında İşaret dili genel özelliklerini , işaret dilini tanıyabilecek ve doğru bir şekilde hatasız olarak kullanabilecektir.

AMAÇLAR : Öğrenci/Kursiyer;

 1. İşaret dilini tanımlayabilecektir.
 2. TİD genel özelliklerini öğrenebilecektir.
 3. Türk İşaret Dilinin kullanım biçimini kavrayabilecektir.


İÇERİK :


 1. TANIM
 2. TİD tanımı
 3. El ve parmak şekilleri
 4. Ellerin vücuda göre konumu
 5. Mimiklerin fonksiyonu

 6. GÖRSELLİK
 7. Öğrenme/Öğretme metodu
 8. Somut/soyut kavram ilişkisi

 9. KULLANIM BİÇİMİ
 10. Tek ve çift el kullanımı
 11. işaretlerin Türkçeyle ilişkisi
 12. Cümle dizimi
 13. Olumsuzluk
 14. Soru sorma
 15. Tamlamalar

MODÜL : İŞARET VE BEDEN DİLİ İLİŞKİSİ

GENEL AMAÇ : Öğrenci/Kursiyer; bu modül ile gerekli ortam sağlandığında İşaret dili ile beden dili arasındaki ilişkiyi kurabilecek ve hatasız olarak uygulayabilecektir.

AMAÇLAR : Öğrenci/Kursiyer;

 1. Kendini TİD ile ifade edebilecektir.
 2. Beden dilini kullanabilecektir.
 3. İşaret dili ile beden dilini uyumlu olarak birlikte kullanabilecektir.
 4. Öğrendiği işaretlerle kurallara uygun cümle kurabilecektir.

İÇERİK:

 1. KENDİNİ İFADE
 2. İşareti anlamlandırma
 3. Özgün anlatım biçimi
 4. Doğru Aktarma

 5. BEDEN DİLİ
 6. El-beden uyumu
 7. Yüz ifadesi-mesaj uyumu
 8. Estetik
 9. UYUM
 10. İşaret diliyle sözlü dili beraber kullanma
 11. Dudak hareketlerini abartmama

 12. CÜMLE KURMA
 13. Cümle dizimi
 14. Tek kelimeli cümleler
 15. Günlük konuşma cümleleri
 16. Basit ve birleşik işaretler
 17. Aynı işaretlerde anlam farkları
 18. Cümleye uygun el ve vücut hareketleri

 

MODÜL : İLETİŞİM VE GÜNLÜK KONUŞMA DİLİ

GENEL AMAÇ : Öğrenci/Kursiyer; bu modül ile gerekli ortam sağlandığında günlük hayatta kolaylıkla TİD ile konuşup iletişim sağlayabilecektir.

AMAÇLAR : Öğrenci/Kursiyer;

 1. Günlük konuşmaları TİD ile yapabilecektir.
 2. İşitme engelli bireylerle TİD ile iletişime girebilecektir.
 3. Yardım istenilen durumlarda TİD eğitimciliği ve tercümanlığı yapabilecektir.
 4. Dilin kullanımı konusunda gerekli araştırma ve çalışmayı yapacaktır.
 5. TİD cümlelerini doğru anlayıp anlatabilecektir.
 6. İşitme engelliler konular hakkında gerekli bilgileri verebilecektir.

 

İÇERİK :


 1. GÜNLÜK KONUŞMA
 2. Selamlaşma
 3. Hal hatır sorma
 4. Dilek ve temenni bildirme

 5. İLETİŞİM
 6. TİD kullanarak işitme engelli bireyle iletişim kurma
 7. Duygu ve düşünceleri aktarma
 8. Karşı tarafı anlama

 9. EĞİTİMCİLİK/TERCÜMANLIK
 10. TİD’i öğretme
 11. Çeviri ve tercümanlık yapma
 12. İşitme engelli bireyle röportaj yapma
 13. ARAŞTIRMA

 14. TİD ile ilgili gelişmeleri takip etme
 15. TİD’te çıkan yeni kelimelerin anlamlarını araştırma

 

 1. ANLAMA/ANLATMA
 2. TİD ile verilen mesajları ve bilgileri doğru anlama
 3. TİD ile verilen mesaj ve bilgileri karşı tarafa doğru anlatabilme

 

 1. BİLGİ VERME
 2. Konuyu açıklama
 3. Bilgilendirme
 4. Yönlendirme

 

MODÜL : TİD ÖZELLİKLERİNE GÖRE CÜMLELER

GENEL AMAÇ : Öğrenci/Kursiyer; bu modül ile gerekli ortam sağlandığında TİD özelliklerine göre cümle kurabilecek ve cümle çeşitleri oluşturabilecektir.

AMAÇLAR : Öğrenci/Kursiyer;

 1. Duygularını TİD ile ifade edebilecektir.
 2. Düşüncelerini TİD ile ifade edebilecektir.
 3. TİD öğelerini doğru yerde kullanabilecektir.
 4. Cümle öğelerinin TİD göre dizimini yapabilecektir.
 5. TİD ile anlamlı cümle çeşitleri oluşturabilecektir.
 6. TİD’e göre kurulan cümleleri işitenlere göre dizimini yapabilecektir.


İÇERİK :


 1. DUYGULARIN İFADESİ
 2. Sevinç
 3. Üzüntü
 4. Mutluluk
 5. Acımak
 6. Sıkılmak

 

 1. DÜŞÜNCELERİN İFADESİ
 2. Fikir açıklamak
 3. Öneri sunmak
 4. Eleştiri yapmak

 

 1. CÜMLE ÖĞELERİ
 2. Özne, yüklem, fiil, zarf, sıfat
 3. Öğeleri doğru yerde kullanma
 4. Öğeleri anlamlı kullanma

 

 1. ÖĞE DİZİMİ
 2. TİD’e göre cümlede kelimelerin dizimi
 3. Cümle yapısına göre anlamlı öğe dizimi

 

 1. CÜMLE ÇEŞİTLERİ
 2. Olumlu cümle
 3. Olumsuz cümle
 4. Soru cümlesi
 5. Zamanlı cümle

 6. CÜMLE ÇEVİRİSİ
 7. TİD’e göre işaretle yapılan cümleleri yazılı ve sözel dile çevirme
 8. Cümlelerde anlam kayması ve anlam değişikliği yapmama

 

 

MODÜL : TİD CÜMLELERİNDE EKLER VE ZAMAN

GENEL AMAÇ : Öğrenci/Kursiyer; bu modül ile gerekli ortam sağlandığında TİD cümlelerindeki ekler ve zaman ifade eden kelimeleri doğru olarak kullanacaktır.

AMAÇLAR : Öğrenci/Kursiyer;

 1. TİD cümlelerindeki ekleri doğru kullanabilecektir.
 2. TİD cümlelerindeki zaman ifade eden kelimeleri kullanabilecektir.


İÇERİK :


 1. EKLER
 2. TİD’ te ek kullanımı
 3. Ön ek yerine geçen işaretler
 4. Son ek yerine geçen işaretler

 5. FİİLLERDE ZAMAN
 6. Fillerde zaman eki kullanılmadığı
 7. Cümlede zaman belirten zarflar (Şimdi, sonra, daha sonra, evvel, önce vb.)
 8. Şimdiki zaman
 9. Gelecek zaman
 10. Geniş zaman

 

MODÜL : TİD CÜMLELERİNDE ÖĞELER

GENEL AMAÇ : Öğrenci/Kursiyer; bu modül ile gerekli ortam sağlandığında günlük yaşamında kullandığı varlık isimlerini, fiilleri, sıfatları ve zarfları hatasız olarak cümlede kullanabilecektir.

AMAÇLAR : Öğrenci/Kursiyer;

 1. Varlık isimleriyle TİD cümlesi kurabilecektir.
 2. Fiilleri doru kullanarak TİD cümlesi kurabilecektir.
 3. Sıfatları doğru kullanarak TİD cümlesi kurabilecektir.
 4. Zarfları TİD cümlesinde doğru kullanabilecektir.

5.İsimleri, sıfatları, zarfları ve fiilleri cümlede doğru yerde kullanabilecektir.


İÇERİK :


 1. İSİMLER
 2. Özel isimler
 3. Cins isimler
 4. Soyut ve somut isimler
 5. Tekil ve çoğul isimler

 

 1. FİİLLER
 2. Basit filler
 3. Birleşik fiiller

 

 1. SIFATLAR
 2. Niteleme sıfatları
 3. Belirtme sıfatları
 4. Soru sıfatları

 

 1. ZARFLAR
 2. Yer yön zarfları
 3. Zaman zarfları
 4. Durum zarfları
 5. Soru zarfları

 

 1. ÖĞELERİ DOĞRU KULLANMA
 2. Doğru öğe seçimi
 3. Öğeleri olması gereken yerinde kullanma
 4. Öğelerle anlamlı cümle oluşturma

 

MODÜL : TİD’E GÖRE HAZIRLIKLI VE HAZIRLIKSIZ KONUŞMA

GENEL AMAÇ: Öğrenci/Kursiyer; bu modül ile gerekli ortam sağlandığında hazırlanmış yazılı metinler ile hazırlıksız konuşma metnini doğru ve anlaşılır biçimde hatasız olarak çevirebilecektir.

AMAÇLAR : Öğrenci/Kursiyer;

 1. Yazılı ve sözlü bir metni TİD’e çevirebilecektir.
 2. TİD’i konuşma ve yazı diline çevirebilecektir.
 3. İstenilen her alanda TİD’i kullanabilecektir.

 


İÇERİK :


 1. HAZIRLIKLI KONUŞMA (METİN ÇEVİME)
 2. Yazılı metinler
 3. Toplantı ve seminer konuları
 4. Sunum yapma
 5. Medya haberleri
 6. Anılar, masal, hikâye, roman, film
 7. Tarihi ve turistik yer ve konular hakkında bilgilendirme

 

 1. HAZIRLIKSIZ KONUŞMA (SPONTANE ÇEVİRİ)
 2. Günlük konuşmalar
 3. Tartışmalar
 4. İhtiyaç duyulan konularda bilgilendirme
 5. Sohbet

 

 1. ALANLARDA TİD KULLANIMI
 2. Eğitim
 3. Sağlık
 4. Spor
 5. Güvenlik
 6. Sanat-Kültür
 7. Kamu Kurumları

MODÜL : TİD KURALLARINA GÖRE ÇEVİRMENLİK

GENEL AMAÇ : Öğrenci/Kursiyer; bu modül ile gerekli ortam sağlandığında TİD kuralarına göre hatasız olarak çevirmenlik yapabilecektir.

AMAÇLAR : Öğrenci/Kursiyer;

 1. Her konuda işitme engellilere Tercümanlık yapabilecektir.
 2. İşiten bireylerin arzu ve isteklerini TİD kullanarak işitme engelli bireye aktarabilecektir.
 3. Tercümanlık yaparken doğru bilgi aktarmasına dikkat edebilecektir.
 4. Meslek ahlakına gerektirdiği kurallara uyabilecektir.
 5. Kursiyerlerin başarı durumuna göre konular işlenebilecektir.
 6. Varlıkların özellikleri hakkında bilgi verebilecektir.
 7. Konular ve olaylar hakkında yorum yapabilecektir.
 8. En iyi seviyede TİD bilip konuşabilecektir.
 9. Konularla ilgili terimleri anlayıp anlatabilecektir.


İÇERİK :


 1. TERCÜMANLIK
 2. Hayatın her alanında TİD ile iletişim kurma
 3. İşitme ve konuşma özürlü bireyin arzu, istek ve düşüncelerini hatasız ve doğru olarak TİD ile bir başka bireye aktarma
 4. Yazılı ve sözlü metinleri TİD’e hatasız çevirme

 5. SÖZEL DİLİ TİDE ÇEVİRME
 6. İşiten bireyin arzu ve isteklerini TİD kullanarak hatasız ve doğru olarak işitme engelli bireye aktarma
 7. İşiten birey ile işitmeyen birey arasındaki iletişimi TİD kullanarak kolaylaştırma

 8. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 9. Ortam tanıma
 10. Tercümanlık yapacağı mekân ve kişiler
 11. Konuya hâkim olma
 12. Konuyu açıklama
 13. Konuyla ilgili terimler
 14. Doğru bilgi
 15. Akıcı konuşma
 16. Karşılıklı süre isteme
 17. Bilgileri teyit etme
 18. Türkçedeki mecazi ifadeler
 19. Deyimler

 20. MESLEK AHLAKI
 21. Mesleğin yasal kurallarına uyma
 22. Meslek ahlakına özen gösterme
  3. Her iki tarafı mağdur ve zor duruma düşürmeme

 23. KONU İŞLEME
 24. Kursiyer/ öğrence merkezli ders işleme
 25. Ortam ve materyal hazırlama
 26. En yüksek verimi alma
 27. Doğru teknikler kullanma
 28. VARLIKLAR HAKKINDA BİLGİ

 29. Canlı varlıkların isimleri, özellikleri
 30. Cansız varlıkların isimleri, özellikleri
 31. Varlıkların tarif ve tanımları
 32. Varlıklar hakkında bilgileri TİD ile doğru anlatma

 33. YORUM YAPMA
 34. Gündelik olaylarla ilgili yorumlar
 35. Hayatımızla ilgili yorumlar
 36. Genel kültür

 37. TİD SEVİYESİ
 38. En iyi seviyede TİD ile konuşma
 39. TİD’in mantık ve mantalitesini kavrama
 40. İşitme engelli bireyle empati kurma

 41. TERİMLER
 42. TİD terimlerini bilme
 43. TİD terimlerini karşı tarafa doğru aktarabilme

 

Phone: 0312 231 11 84
Fax: 0549 699 69 63
MALTEPE / ANKARA
GMK BULVARI ŞEHİT DANIŞ TUNAGİL NO:2/5-6
fitoterapi eğitimi
hosteslik kursu fitoterapi eğitimi