Otizm Eğitimi

UYGULAYICI: Riccon Academy, Özel öğretim ve eğitim kurumları derneği

SÜRE:  106 saat ( 90 saat video ve doküman, 16 saat süpervizyon,)

OTİZM EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Otizm; belirtileri erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve etkilerini yaşam boyu sürdüren bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Bireyin gelişimsel yeterlilikleri ve bireye sunulması gereken desteğin oranı doğrultusunda -Hafif -Orta ve -Ağır düzey olarak üç temel biçimde sınıflandırılır. Herhangi genetik ya da çevresel etmene dayalı bir nedeni bilinmemekle birlikte, etkilerinin azaltılarak bireyin gelişimsel alanlarının desteklenmesi ve sosyal yaşama uyum sağlaması için verilebilecek en önemli destek özel eğitimdir.

PROGRAM İÇERİĞİ

 • Otizmin Tarihçesi
 • Belirtileri ve Sınıflandırılma İlke ve Teknikleri
 • Tarama ve Tanılama Araç ve Yöntemleri: 1. Ve 2. Düzey Tarama Araçları
 • Uygulamalı Davranış Analizinin İlkeleri ve Yöntemleri
 • Davranışları Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Uygulaması
 • Problemli Davranışlar ve Baş etme Yöntemleri
 • Otizm Eğitiminde Kullanılan Diğer Yöntemler :  (Pecss, Lovaas,Teacch Montessorı, İlişki Temelli, Duyu Temelli Yaklaşımlar)
 • Temel Becerileri Kazandırmak a) Günlük Yaşam Becerileri(Tuvalet, Giyinme-Soyunma, Yeme-İçme Becerilerinin Öğretimi b) Dil ve Akademik Destek (Alıcı ve İfade Edici Dil Desteği)
 • Akran İletişimi a)Oyun Arkadaşlığı b) Sosyal Birliktelik Uygulama Teknikleri
 • Cinsel Gelişim ve Eğitim Yöntemleri
 • Destekleyici ve Tamamlayıcı Yöntemler: Diyet Protokolleri/Terapiler
 • Otizmli Birey ve Aileler
 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulaması ve İlkeleri
 • Sınıf Yönetiminde Davranışları Yönetmeye İlişkin Stratejiler
 • Sosyal Yaşama Katma Stratejileri
 • Düzeylere Göre Hazırlanmış Görsel ve Video Örnekleri
 • Uygulama Örnekleri
 • Her Kursiyere Verilecek Kayıt ve Kontrol Çizelgeleri
 • Otizm Hakkında Güncel Bilimsel Veriler
 • Uygulamalı Davranış Analizinin Temel İlkeleri ve Uygulama Esaslarının Öğretimi
 • Bilimsel Temelli Diğer Uygulamaların Tanıtımı
 • M-CHATT Test Uygulaması ve Analizinin Öğretimi
 • Davranış Analizleri ve Yönetme Stratejileri Öğretimi(Örneklem Uygulama)
 • Akademik Beceri Öğretimi ve Uygulamaları (Örneklem Sunumu ve Uygulama)
 • Günlük Yaşam Becerilerini Öğretimi Stratejileri (Örneklem Sunumu ve  Uygulama)
 • Cinsellik Eğitimi Stratejileri(Örneklem Sunumu)
 • Destekleyici ve Tamamlayıcı Uygulama Yöntemleri (Diyet Protokolleri,
 • Terapi Teknikleri ve Duyu Bütünleme) (Örneklem Sunumu)
 • Tüm Öğrenme Alanları ile İlgili Kayıt ve Kontrol Çizelgeleri ve Uygulama Öğretimi
 • Uygulamaya Ait Çalışma Videoları
 • Yoğun Görsel Desteği

KİMLER ALABİLİR

Özel Eğitim Bölümü Mezunları

Psikiyatristler /Psikologlar

Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenler

Sosyal Hizmet Uzmanları/ Sosyologlar

Dil Ve Konuşma/Davranış Terapistleri

Fizyoterapist/Ergoterapistler

Çocuk Gelişimi Uzmanları

Eğitim Fakültesi Mezunları Ve Pedagojik Formasyon Sahipleri

Tüm Branş Öğretmenleri

Yukarıdaki Meslek Dallarında Eğitim Veren Fakültelerin Son Sınıf Öğrencileri

SERTİFİKA

UYGULAYICI: Riccon Academy, Özel öğretim ve eğitim kurumları derneği

SÜRE:  106 saat ( 90 saat video ve doküman, 16 saat süpervizyon,)

Phone: 0312 231 11 84
Fax: 0549 699 69 63
MALTEPE / ANKARA
GMK BULVARI ŞEHİT DANIŞ TUNAGİL NO:2/5-6
fitoterapi eğitimi
hosteslik kursu fitoterapi eğitimi