Müzik Terapisi

SÜRE: 136 SAAT (VİDEO, DOKÜMAN VE 16 SAAT YÜZYÜZE EĞİTİM)

SERTİFİKA ONAY: RİCCON AKADEMİ

Müzik Terapi Nedir?

Müzik terapi bireylerin zihinsel, fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığını korumak ve korumak için müzik ve müziğin elementlerinin surduru. Müzik terapide kullanılan yöntemler sayesinde birey ile terapötik bir ilişki kurularak etkileşim, özfarkındalık, öğrenme, kendini ifade etme, iletişim ve kişisel gelişimi kolaylaştırmak amaçlanır.

Müzik Terapi paylaşmakinden faydalanacak bireylerde bir müzik yeteneği aranmaz.

Müzik, İnsan, Topluluk Ve Kültür İlişkileri

Dünya Tarihi’nde Müzik Terapi

Türk Tarihi’nde Müzik Terapi

İslam Öncesi Türk sergisinde Müzik Terapi

Selçuklu Ve Osmanlı’da Müzik Terapi

Cumhuriyet Dönemi’nde Müzik Terapi

Günümüzde Müzik Terapi

MÜZİK VE FİZYOLOJİ

İnsan Beynine Genel Bakış

Müzik Ve İlişkisi

İnsan Beyninin Ses Ve Müziği Algılama Mekanizması

Duyu Organları Çalışma Mekanizmaları Ve İşlevleri

Ses Ve Müziğin Nörokimyasal Etkileri

Ses Ve Müziğin Bireysel Davranışlar Üzerindeki Etkisi

MÜZİK TERAPİ UYGULAMA İLKELERİ VE ALANLARI

Müzik Terapi Uygulamalarında Etik Kurallar

Müzik Ve Enerji İlişkisi

Titreşim Tıbbı

Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Olarak Müzik

Modern Tıpta Müziğin Kullanımı

Psikoterapide Müziğin Kullanımı

Travma Sonrası Müzik Terapi Yöntemleri

Kişisel Gelişim Ve Farkındalık Odaklı Çalışmalar Müzik

Beyin Ve Nörolojik Hastalıklarda Müzik Terapinin Etkileri

Fizik Tedavide Müziğin Kullanımı

Eğitimde Ve Özel Eğitimde Müzik Terapi Yöntemleri (Nordoff-Robbins)

MÜZİK TERAPİSİNDE TEMEL TERAPÖTİK YÖNTEM VE TEKNİKLER

Terapötik Süreç Nedir? Nasıl Oluşturulur? (UYGULAMA)

Müzik Terapi Seansı Nasıl Kurgulanır? (UYGULAMA)

Güdümlü (Yönlendirmeli) Hayal Etme ve Müzik (Bonny Modeli)

Analitik Müzik Terapi (Mary Priestley Modeli)

Yaratıcı Müzik Terapisi (Nordoff-Robbins Modeli)

Doğaçlama (Serbest) Müzik Terapisi (Alvin Modeli)

Bilişsel-Davranışçı Müzik Terapisi

Phone: 0312 231 11 84
Fax: 0549 699 69 63
MALTEPE / ANKARA
GMK BULVARI ŞEHİT DANIŞ TUNAGİL NO:2/5-6
fitoterapi eğitimi
hosteslik kursu fitoterapi eğitimi