Halil Sunar

Halil Sunar

2001 – 2003 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara
Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri (Yüksek Lisans)
 Bilişim sistemleri (Yazılım Mühendisliği, Yazılım Kalite Yönetimi, Multimedya,
Bilgisayar Ağları ve Açık Sistemler, Gelişmiş Ağ Yapıları ve Bilgisayar
İletişimi, Veritabanı Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Online Proje
Yönetimi, Görüntü İşleme Algoritmaları, Tıbbi Görüntü Teknolojisi)
Yüksek Lisans Eğitimi
1993 – 2000 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara
Havacılık Mühendisliği (Lisans)
Mesleki, bilgisayar, matematik ve fizik araştırmaları ile iligili dersler
Aldığı Kurs,
Seminer ve
Eğitimler
• UVW2010, İnsansız Araç Atölyesi , 2010, @ İstanbul, TR
• AUVSI, İnsansız Hava Araçları Sergisi, 2009, @WA DC-USA
• Yazılım ve Sistem Mimarisi: Modele Dayalı Yaklaşım, 2008, @ UCLA-USA
• Proje Yönetim Kursu (PY), 2008
• Primevara, 2008
• KU, Temel Aviyonik, 2007, @ ORL-ABD
• KU, Kavramsal İHA Tasarımı, 2006
Alacaatlı Mah. 4835. Cd
Can Ata Bilge Sitesi
E.Blok Daire: 68 06810
Çayyolu, Çankaya / Ankara
Telefon: 220 45 46
Cep-Tel: 533 381 50 68
E-posta: halilsunar@yahoo.com
• AIAA, SpaceFlight’a Giriş, 2005
• MatLab, FİGES, ileri düzey Matematik Modelleme, 2005
• Simulink, FİGES, İleri düzey simulasyon ve Modelleme, 2005
• RealTime-WorkShop, FİGES, Gerçek yazılım kodu üretme ve gömülü
yazılım stili , 2005
• RAST 2005, Hava Harp Okulu-İST, Resent Advance in Space Technologies, 2005
Projeler
Projeler
 SDT A.Ş. GÖKTÜRK-1 Keşif Gözetleme Uydusu Yer Kontrol İstasyonu
Geliştirme Projesi …
 Sistem, altsistem, modüller bazında ihtiyaç analizi ve görev tanımı
işlemlerini yapmak,
 Ön tasarım ve kiritik tasarım yapmak yapmak
 Yazılım tasarım, geliştirme, entegrasyon, test ve başka bir faaliyetlerini planning
gerçekleştirmesini ettik
Sağlama , ettik  Dağıtılmış mimari, Uzaktan prosedür çağırma, web servis ettik iş zekası tasarlama
geliştirme,
Müşteri ile tasarım gözdenme işlemlerinde bulunma,
 Alt
sistem, sistem çalıştırma ve yürütme yürütme
,
 Operasyonel lojistik ve destek aktivitelerinin planlanması ve tanımlanması sırasında
gerçekleştirme,
 Ürün kabul ve teslim işlemlerini
sağlama ,  Çok uluslu proje ve standartlara uyumluluk yönetimi
 TAI tasarım tasarım mühendisi / uzmanı / Lider sıfatıyla yaptığım işler ve işlerum
projeler,
 Özgün TİHA (ANKA), yer ve hava tarafı aviyonik entegrasyon ve
testleri (SEL / Gerçek Sistem üzerinde)
 Telemetri / Telecommand ve benzetim yazılım oluşturma ve test
cihazolarının betik tabanlı bir durumda kullanılmasına olanak sağlanabilecek
 Yer kontrol istasyonu ve test istasyonu arasındaki veri alışverişini yöneten ve
kontrol eden yazılımın istenirse
, hava aracı benzetim modeli ve uçuş algoritmalarının gerçekleştirildiği
Simülatörün tasarımı ve gerçekleştirilmesi.
 Aviyonik uygulama yer-hava tarafı iletişim mesajlarının
iletilmesi ve giriş / çıkış bağlantılarının tanımlanması ve kontrolü.
 Seri ve Ethernet Arayüzleri üzerinden Aviyonik için iletişim kurma ve
yönetimi.
Sistem yazılımlarının oluşturulmasına Katkı tasarım  Yer Kontrol İstasyonu
tasarlanması  YKI ile Otomatik Inis Kalkış Sistemi bağlantılarının
oluşturulması için
 Hava Aracı Entegrasyonu kapsamındaki Tüm aviyonik uçak değişiminin çevrilmesi ettik
, hava aracı yönetim algoritmalarının yönlendirilmesi ettik KONTROLÜ
belirlenmesi
“ÖZGÜN Tiha” projesi Kapsamında Uçuş kontrol sistemi
ihtiyaçlarınızı netleştirerek Nihai tasarım tasarımına ulaşılacak sistem mühendisliği
Faaliyetlerine katkıda bulunmak .
 Hava aracı operasyonel ihtiyaçine yönelik kontrol sistem, uçuş yönetim
sistemi ihtiyaç ve seyrüsefer kodlama
oluşturulmasını sağlama sağlama programına bakılabilir .
 Özgün TİHA ORS çalışmalarında aktif görev alma.
 Özgün TİHA Otomatik İniş Kalkış Sistemi (OİKS) teknik şartnamesinin
sonuçlandırılması ve SSM ye verilecek çalışmalarına katkı verme.
 Özgün TİHA proje uçuş yönetim sistemi donanımlarının seçilmesi ve ihtiyaçlara
göre diğer sistemlerle arayüzlerinin netleştirilmesi çalışmalarına
liderlik yapmak.
 Özgün TİHA projesi için gerekli çekirdek otopilot matematik modelinin
, gerekli
gruplarla koordinasyonu sağlayıp, modelden yazılıma gerçekleme ve doğrulama
işlemlerinin çalışmasında bulunma içinde gömülü yazılıma çevrilmesi ve oluşturulması .
 “GÖZCÜ” otopilot güncellenmesi ve kontrol algoritma doğrulamalarında görev
alma.
 “GÖZCÜ” projesi kullanılacak “Faydalı Yük Kontrol Yazılımı”
tasarım, kodlama ve tümleştirme işlemlerini yapma.
 “GÖZCÜ” projesi kullanılacak DTED harita algılama ve yönetim
modülünü oluşturma.
 “GÖZCÜ” projesi kullanılacak Hedef Koordinat Tespit Algoritma ve
yazılım modülü oluşturma işlemlerini yapma.
 “GÖZCÜ” projesi kapsamında var olan “TURNA” uçuş kontrol ve navigasyon yazılım
algoritmaları çıkartıp inceleyebilecek düzene getirme işlemlerinde aktif
görev alma.
 Türk Uzay Başlangıç ​​çalışmları için “Uydu Isıl Analiz ve Benzetim Yazılımı”
oluşturulmasını sağladı. Yazılım OPEN GL, Delphi ve C ++ ile oluşturuldu.
 Türk Uzay Başlangıç ​​çalışmları için “Uydu Yörünge Benzetim Kurulmasını”
sağladı. Yazılımı OPEN GL, Delphi ile oluşturdu.
 Yazılım Mühendisliği, Yazılım Doğrulama ve Geçerli Kılma Planları
Oluşturulması yerine getiren.
 Tübitak Uzay ile yapılan GÖKTÜRK-2 projesi toplantılarında aktif olarak görev
aldı. İş paketleri ve sorumluluk alanlarının görev aldı.
 İnsansız Hava Aracı Uçuş Kontrol Yazılım Mimarisi ve Yazılım Fonksiyonel
Gereksin Karşılaştırmaları ile ilgili çalışmalarda bulundu.
 Uçak Performans Hesaplama Arayüzü arayüzleri oluşturularak Uçuş bilimlerinde
kullanılan Performans Uygulamaları Yeni sürümü prototip işlem yürüttü
TABİM’in windows uygulamasının oluşturulmasında 1.derecede
aktif görev aldım. Yazılımlar orta yazılımlar olup (150KLOC-530KLOC), çok çeşitli
küçük, orta ve büyük ticari kuruluş tarafından fiili olarak kullanılmaktadır. Bu
yazılımlar 2000-2004 tarihinde oluşturulmuştur.
 Personel Bordrosu ve İnsan Kaynakları Programı
 Genel Muhasebe Programı
 Demirbaş Programı
İşletme Defteri Programı
 Büro Otomasyonu
 Beyanname Basım Modülü
 Yapı Kooperatifi Programı
 Sürücü Kursu Otomasyonu
 Dershane Programı
 Kurs Otomasyonu
 ÖSS Tercih Programı
 Web Dershane ve Web Kurs Modülleri
 Türkiye genelindeki tüm esnaf kefalet kooperatifleri, alan ve merkez birliklerine yönelik
kurumsal geliştirme programları projesi.
 Esnaf Kefalet Kooperatifi Programı, (2002)
 Esnaf Odaları Programı, (2003)
 Şoförler Odası Programı, (2001)
 Esnaf Odaları Birlik Programı, (2000)
 Esnaf Odaları Merkez Birlik Programı, (2000)
 Basit Usulde Vergilendirme Otomasyon Programı, (1999)
 Esnaf Muhasebe ve Personel Sistemleri Programları, (1996-2004)
 TABİM’in proje bazında üstlendiği yazılım geliştirme işlemlerinde görev aldım.
 Hava Kuvvetleri Hava Lojistik Komutanlığı Dikimevi Müdürlüğü Stok Kontrol,
Üretim Planlama ve Personel Takip ve Puantaj Programları
 Hava Lojistik Komutanlığı İstihkak Takip Programı
 Türkiye Kömür İşletmeleri Dekmal Dekopaj İhale Panoları Hesaplama
Mühendislik
 Sınav Dergisinin LGS İnteraktif soru bankaları programı Için ÖSSlerinin ettik
oluşturulması
 Türkiye Kliniklerine Makale Yazı Takip Yazılımı Ettik
 İstanbul Verem Savaş Dernekleri Merkezi Hasta izleme, Laboratuar Programları
Stok Kontrol Programı Ettik  SSK Hastaneleri Muhasebe Otomasyonu
 Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.`ye İnteraktif Makale Tarama Cd`si Hazırlanması
 Pfizer Co Ltd.Şti. ve Novartis Ltd. Şti. İçin İnteraktif Soru Bankası Cd`si
Hazırlanması
 Firmanın sektörel ve ticari yazılımlarını Dbase veri tabanıyla clipper yazılım geliştirme
aracıyla yeni versiyonlarının elde edilmesi. Bu iş, görev aldığım proje ve paket
yazılımlardan: (1994-2000)
 Sürücü Kursu Otomasyonu
 Dershane Programı
 Yapı Kooperatifi Programı
 Finansman Paketi (Stok kontrol, Cari Hesap Takibi, Çek, Senet İşlemleri,
Fatura, İrsaliye, Sipariş, Teklif Modülleri ve Muhasebe Entegrasyon İşlemleri)
 Takip Personel ve Bordrosu Programı
 İşletme Defteri
 Kurs / Kreş Programı
 TCP / IP protokolü, dijital imza sinyal ve RSA 1024 bit cyrpto ile bilgisayar arası
haberleşme programı. 2002
 İnternet üzerinden “Online-Eğitim” projesi. (2002)
 Web ortamında “otobüs rezervasyon sistemi” projesi. (2003)
Multimedya yazılımı programı kurulum ve yardım işlemlerinin yapılması ve multimedya
aygıtları ile konseptlerini kullanan “Multimedya CD programları” projesi (2003)
 Bilgisayarların modem aracılığı ile nasıl zaman dilimlerinde bağlanarak
beligbli yapan yapıp tekrar otomatik Olarak bağlantılarının kesildiği “Uzaktan Kontrol
Programı” projesi. (2001)
Bilgisayarların RS-232 ile COM portlar üzerinde bağlantılarının kurulmasını sağlamak veri
transfer prototip yazılımları.
 EGO şehir Metro, Ankara-Ray ve Otobüs toplu taşıma sisteminde kullanılan
biletlerin üretimi, kontrol ve kontrolleri için gerekli sistem çalışması yapılarak,
var olan sistemdeki eksikliklerin giderilmesi yazılımlar yazılmış. (2002-2003)
 Internet üzerinden SMS gönderim ve SMS bilgi servis sistemi konusunda programlar
hazırlandı. XML yapım işlem yapılması sağlandı.

Phone: 0312 231 11 84
Fax: 0549 699 69 63
MALTEPE / ANKARA
GMK BULVARI ŞEHİT DANIŞ TUNAGİL NO:2/5-6
fitoterapi eğitimi
hosteslik kursu fitoterapi eğitimi