Gölge Öğretmenlik

UYGULAYICI: Riccon Academy, Özel öğretim ve eğitim kurumları derneği

SÜRE:  106 saat ( 90 saat video ve doküman, 16 saat süpervizyon,)

KOLAYLAŞTIRICI KİŞİ/GÖLGE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

Kolaylaştırıcı kişi/gölge öğretmenlik, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi alan Otizmli çocukların okul hayatına ve sosyal hayata daha verimli biçimde katılmasına aracılık eden, çocuğun gelişim ve eğitim hedefleri doğrultusunda ilerlemesine okul ortamında destek olan bireysel destek uzmanlığı ve eğitim yardımcılığıdır.

Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme öğrencisi olan otizmli bireye kolaylaştırıcı kişi/gölge öğretmen sağlanması çocuğun okula devam edebilmesi ve okul ortamındaki ders ve diğer etkinliklere katılımı açısından önemli bir ihtiyaçtır.

Kolaylaştırıcı kişi/gölge öğretmen; çocuğun özel gereksinimlerini ve bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak okul hayatında çocuğa eşlik eder. Eğitim ortamında aile, okul ve çocuk üçgeninde aracı kişi olur.

Kolaylaştırıcı kişi/gölge öğretmen alacağı bu eğitimle çocuğun tanısı ve öğrenme güçlükleri hakkında bilgi sahibi olacak ve bu bilgileri eğitim ortamında uygun şekilde kullanabilecektir.

PROGRAM İÇERİĞİ

1-ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNE DAYANAK TEŞKİL EDEN ULUSLAR ARASI VE ULUSAL MEVZUAT

Uluslar Arası Hukuk/Mevzuat

Ulusal Hukuk/Mevzuat

 • Anayasa
 • Kanun
 • Yönetmelikler
 • Genelgeler

2-ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA SÜRECİ

 • ÇÖZGER (Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu)
 • Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP)
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) Hazırlanma Süreci ve İlkeleri

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME UYGULAMASI

 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamalarında Görev Ve Sorumluluklar
 • Okul Yönetimi/İdari İşleyiş
 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamasında Paydaşların Rolü
 • Kaynaştırma/Bütünleştirmeyi Başarıya Ulaştıran Etmenler
 • Kaynaştırmanın/Bütünleştirmenin Olumlu Etkileri
 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamalarına Yönelik Hazırlık Çalışmaları
 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Sürecine Geçişin Temel İlkeleri
 • Kaynaştırma/Bütünleştirme Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar
 • Kaynaştırmanın Başarıyla Uygulanabilmesi İçin Normal Öğrencilerle Gerçekleştirilebilecek Etkinlikler
 • Kaynaştırmanın Başarıyla Uygulanması İçin Kaynaştırma Öğrencisiyle Gerçekleştirilebilecek Etkinlikler
 • Kaynaştırma Öğrencilerinin Aileleri

3-OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

 • Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Bireylerin Özellikleri
 • Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Bireylerde Görülen Problemli Davranışlar
 • Problem Davranışların İşlevleri
 • Otizm Spektrum Bozukluğu(OSB) Olan Bireylerin Davranış Yönetimlerinde Kullanılan Strateji Ve Yöntemler
 • Eğitimsel Diğer Öneriler

4-GÖLGE ÖĞRETMEN/KOLAYAŞTIRICI KİŞİ         

 • Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişi
 • Gölge Öğretmenin/Kolaylaştırıcı Kişinin Avantajları
 • Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişiye Verilecek Eğitimin Niteliği
 • Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişinin Özel Gereksinimli Çocuk İçin Sağladığı Faydalar
 • Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişinin Sınıftaki Temel Sorumlulukları
 • Gölge Öğretmen/Kolaylaştırıcı Kişinin Kaynaştırma Uygulaması İçerisindeki Görev Ve Sorumlulukları
 • Davranış Yönetimi/Rehberlik /Öğretimsel Hedeflere Yönelme/Gelişme Ve Öğrenmeye İlişkin Veri Toplama/Ebeveynler, Okul İdaresi Ve Diğer Paydaşlara Düzenli Bilgi Paylaşımı

5-KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME EĞİTİMİNDE VAKA ANALİZLERİ

Okullarda uygulanan Kaynaştırma/bütünleştirme uygulama örnekleri.

 SERTİFİKA

UYGULAYICI: Riccon Academy, Özel öğretim ve eğitim kurumları derneği

SÜRE:  106 saat ( 90 saat video ve doküman, 16 saat süpervizyon,)

Phone: 0312 231 11 84
Fax: 0549 699 69 63
MALTEPE / ANKARA
GMK BULVARI ŞEHİT DANIŞ TUNAGİL NO:2/5-6
fitoterapi eğitimi
hosteslik kursu fitoterapi eğitimi