Masal Terapisi

EĞİTİM : UZAKTAN EĞİTİM – UYGULAMA

SÜRE : 2 AY 80 SAAT TEORİK 16 SAAT UYGULAMA

BELGE : RİCCON – MASAL TERAPİSTLERİ DERNEĞİ

SINAV : ONLİNE

MASAL TERAPİSİ Nedir?

-Masal Terapisi nedir?
Masal ve hikayeler aracılığı ile çocukların kendilerini ve ihtiyaçlarını ifade etmelerine yoğunlaşan özel terapi türüne “masal terapisi” denir. Masal terapisi, çocukların bilişsel ve sosyal becerilerini, duygu ve düşüncelerini gösterdikleri ile ortaya koymalarını amaçlar. Masal terapisti ise çocuğun ortaya koyduğu masal dünyasına onunla birlikte girerek, çocuğun masal dilini konuşur. Terapi sürecinin sonunda çocukların yaşadıkları duygusal sıkıntıları gidermeleri ve sağlıklı gelişimlerine ulaşmaları hedeflenir.

-Çocuğum Masal Okuyarak yardım sağlayabilir mi?
Çocuklar kendi duyguları ve yaşadıkları olaylar hakkında yetişkinler gibi konuşamazlar. Aynı zamanda tecrübe ettikleri olayları yetişkinler gibi düşünerek anlamlı hale de getiremezler. Bu yüzden yetişkinler için uygulanan konuşma terapileri şekli çocuklara uygulanamaz. Ancak çocuklar için masal, kendilerini ve tecrübelerini ifade etmenin en doğal yoludur. Çocuklar, davranışlarını etkileyen kızgınlıklarını, korkularını, üzüntülerini, endişelerini, çaresizliklerini, hayal kırıklıklarını masallarla dışa vurur ve deneyimlerini masallar anlatırlar.

-Çocuğum Masal Terapisi ile hangi problemlerini çözebilir?
Travmalar ve İstismar (fiziksel, duygusal, cinsel)
Bağlanma sorunları / Zorlu Doğum
Ayrılık Anksiyetesi
Uyku, yeme ve tuvalet problemleri
Enürosiz (alt ıslatma) /Enkopresiz (kaka tutma- yapma zorlukları)
Kaygılar ve Korkular / Fobiler ve Tikler
Seçici dilsizlik / sessizlik
Ailevi yaşantıdaki değişiklikler (yakınını kaybetme, ölüm, yas, taşınma vb.)
Boşanma sonrası adaptasyon sorunları
Kardeş kıskançlığı / Davranışsal gerileme
Evlatlık alınma / edinilme durumu
Okula başlama ve uyum sorunları / Davranışsal problemler
Saldırganlık / Öfke veya Zorbalık, saldırıya uğra(t)mak
Düşük öz-benlik saygısı / Sosyal içe kapanıklık
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite (aşırı hareketlilik)/ Dürtüsellik
Tıbbi nedeni olmayan bulantılar/baş ağrıları,
İletişim problemleri / Sınır koyma sorunu,
Gecikmiş gelişim / Fiziksel yetersizlikler

-Masal Terapisi çocuğuma neler kazandırır?
Masal terapisi sürecinde çocuklar, kendileri ve etraflarındaki dünya ile kurdukları ilişkiler hakkında, negatif olarak tecrübe ettikleri yoğun duygusal olayları masal sırasında ifade ederler. Eğitimli bir masal terapistinin yardımı ile çocuklar masal içinde yeniden yaratılan bu deneyimleri değiştirme fırsatı bularak sorunlarına daha sağlıklı çözümler üretirler. Böylece masal terapisi sürecinin sonunda çocuklar, başkalarıyla iletişim kurmayı, duygularını ifade etmeyi, davranışlarını düzeltmeyi, problem çözme becerilerini geliştirmeyi ve başkalarıyla ilişki kurmanın çeşitli yollarını öğrenirler.

Masal terapi süreci, sadece yaşadıkları zor duygularıyla başa çıkmalarına ve kendi kendilerine çözümler bulmalarına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kendi kendilerine saygı duymayı, duygularını ifade etmeyi, kendileri için sorumluluk almayı, problemlere karşı yaratıcı ve becerikli olmayı, yeni sosyal beceriler geliştirmeyi ve başkalarına karşı empati kurmayı da öğretir.

Masal Terapisti Kimdir ?
Masal terapisti 3-13 yaş arası çocuklarla genelde karmaşık yaşam olayları ve psikolojik zorluklarından şikayetçi vakalarla çalışmaktadır. Depresyon, anksiyete, öğrenme güçlüğü ve Dikkat eksikliği hiperaktivite gibi psikolojik sorunları ya da yaşam olaylarından kaynaklanan zorluklar, taciz(abuse), aile içi şiddet, travma, büyük felaketler, ailenin dağılmasıdır. Masal terapisti çocuğa iç görü kazanması, içsel çatışmalarının azalması ve duygusal kökenli okuma-yazma zorlukları ile başa çıkmasında yardımcı olur.

Terapide İzlenen Yol Nelerdir ?
Çocuğun ebeveyni ile görüşerek ve klinik tanının takipçisi olmak adına çocuğun öyküsünün tamamına ulaşılır. Bu bilgilere dayanarak uygun bir tedavi biçimi seçilir.Durumla ilgili bilgiler ışığında yönlendirmeli(direktif) ya da yönlendirmesiz(non-direktif) bir yaklaşım kullanılır. Tüm vakalarda tedavi çocuğun bireysel ihtiyaçlarına odaklanır ve çocukla bir kontrat yapılır.

Bir Çocuğun Ne Kadar Süre Masal Terapisi Alması Gerekir ?
Çocuktan çocuğa değişir bu sure ayrıca bu sürenin uzunluğu ya da kısalığı çocuğun yaşadığı travmanın ciddiliği ve çocuğun olayı nasıl algıladığına göre değişiklik göstermektedir.
Masal Terapisi ile Çocukla Evde Masal Okumanın Farkı Nedir ?
Masal terapisi masal odasında empati, kabul ediliş ve anlayış havasını oluşturabilmek üzere eğitim almıştır. Masal terapisi masal ile aynı şey demek değildir. Masal terapisi çocukların hayat şartlarına doğal olarak verdiği reaksiyonları ortaya dökmesine imkan verir. Masal terapistinin varlığı çocuğun kendini Kabul edilmiş ve anlaşılmış olarak hissetmesine ve kontrol hissini veya zor durumların farkına varabilmesine uygun ortam sağlar.

Masal Terapisinin Yararları
Çocuğun duygularını ifade etmesini kolaylaştırır,
Kendine güveni ve duygusal yeterliliğin değerini arttırmak,
Çocuğun yaşamındaki travmatik olayların yarattığı anksiyeteyi azaltmak,
İnsanlar arası ilişkilerde sağlıklı bağlar yaratır ya da bu ilişkileri arttırır,
Yerinde ve uygun davranmanın değerini arttırır.
Masal Terapisinde Yarar Sağlanan Vakalar
Ailede yaşanan çatışma, boşanma yada ayrılık ile ilgilenen çocuklar,
Duygusal, fiziksel yada cinsel tacize uğramış çocuklar,
Evlat edinilmiş çocuklar,
Sevilen birinin ölümü ya da hastalığı ile uğraşan çocuklar,
Aile içi şiddet gören çocuklar,
Kronik hastalık ile uğraşan çocuklar,
Dikkat eksikliği tanısı almış çocuklar,
Öfke kontrol bozukluğu olan çocuklar,
Ayrılık anksiyetesi yaşayan çocuklar,
Aşırı utangaçlık yaşayan çocuklar,
Düşük benlik saygısı olan çocuklar,
Öğrenme güçlüğü yada diğeri okul problemleri yaşayan çocuklar,
Tıbbi bir nedene bağlı olmayan baş ağrıları yada mide ağrıları gibi fiziksel semptomlar yaşayan çocuklar,
Takıntılı cinsel davranışı olan çocuklar
Özgüven problemleri yaşayan çocuklar,
Kardeş kıskançlığı yaşayan çocuklar,
Sınır koyamayan ailelerin çocukları,
Otorite sıkıntısı olan çocuklar
Masal Terapisi Uygulamaları
Masal terapisi deneyimsel yöntemler ve bilişsel terapi teknikleri kullanılır. Çocuklarla yeniden masal yazma, teröpatik dille yazılmış masalları okuduktan devamında analizler yapmak ve bilinen masalları değiştirerek yeni masallar oluşturma…
PSİKO-DÜZELTME MASALLARI
MASAL ANLATMA VE KOMPOZİSYON
MASAL ÇIZIMI
KUKLALARIN ÜRETIMI
MASAL TERAPI TEŞHISI
KUM TERAPISI
EĞİTİM :UZAKTAN EĞİTİM – UYGULAMA
SÜRE: 2 AY 80 SAAT TEORİK 16 SAAT UYGULAMA
BELGE : RİCCON – MASAL TERAPİSTLERİ DERNEĞİ
SINAV : ONLİNE

Phone: 0312 231 11 84
Fax: 0549 699 69 63
MALTEPE / ANKARA
GMK BULVARI ŞEHİT DANIŞ TUNAGİL NO:2/5-6
fitoterapi eğitimi
hosteslik kursu fitoterapi eğitimi