Resim Analizi

UYGULAYICI: Riccon Academy, Sağlık eğitim derneği

SÜRE:  56 saat ( 40 saat video ve doküman, 16 saat süpervizyon,)

ÇOCUK RESİMLERİNİN ANALİZİ ve PROJEKTİF RESİM TESTLERİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI

1-Kursiyerlerin, çocuk resimlerinin önemi üzerine bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

2-Kursiyerlerin, resimlerde ana şekiller konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

3-Kursiyerlerin, çocuk resminin gelişim aşamaları ve gelişimsel özellikleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

4-Kursiyerlerin, çocuk resimlerinin analizinde temel ilkeler konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

5-Kursiyerlerin, çocuk resimlerinin analizinde uzmanların dikkat etmesi gereken noktalar konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

6-Kursiyerlerin, çocuğun resim etkinliği karşısında anne-baba ve okulun rolü konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

7-Kursiyerlerin, resim terapisi teknikleri konusunda bilgi sahibi olmalarını ve teknikleri uygulamalı olarak görmelerini sağlamaktır.

8-Kursiyerlerin çocuk resimlerinin analizi konusunda edindikleri bilgileri kullanarak daha önce farklı özelliklerdeki çocuklar tarafından yapılmış resimlere ve birbirlerinin eğitim süresince yaptıkları resimlere dair yorumda bulunabilmelerini sağlamaktır.

9-Kursiyerlerin psikolojik değerlendirmede kullanılan resim testleri konusunda bilgi sahibi olmalarını ve testleri uygulamalı olarak görmelerini sağlamaktır.

10-Kursiyerlerin resim yaparken ve yorumlarken hayal kurma ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

* Psikolojik Danışmanlar

* Psikologlar

* Resim Öğretmenleri

* Sınıf Öğretmenleri

* Okul Öncesi Öğretmenleri

* Tüm Branş Öğretmenleri

* Farklı Lisans Programları Mezunları

* Bu eğitim çocuk resimlerinin dili, önemi, anlamı vb. şeklinde analiz ve terapi boyutu dışında ailelere verilebilir. Erken yaşta çocuklarını resimle tanıştırmalarının öneminin ve bu hususta dikkat edecekleri noktaların vurgulanacağı bir eğitim olarak veya atölye çalışması şeklinde gerçekleştirilebilir.

Tüm branş öğretmenlerinin bu eğitime katılabilmelerinin onlara sağlayacağı artı dikkat dağınıklığı, kardeş kıskançlığı, içe kapanıklık, bağımlılık, okul fobisi, otizm, engellilik (zihinsel, görme, işitme vs.), özel yeteneklilik vb. özellikleri olan çocukları daha kısa sürede fark edebilmek olacaktır. Bu çocukları ve aileleri yaşadıkları sorun bağlamında destekleyebilme ve ilgili kişi ve kurumlara refere (yönlendirme) etme imkanı sağlayacaktır.

KURSİYERLER EĞİTİME KATILMAKLA NE ELDE EDECEKLER?

Eğitim sonunda katılımcılar çocuk resimlerinin önemi, çocuk resimlerinde ana şekiller, çocuk resminin gelişim aşamaları ve gelişimsel özellikleri, çocuk resimleri analizinde temel ilkeler, çocuk resimlerinin analizinde uzmanların dikkat etmesi gereken noktalar, resim terapisi teknikleri ve  psikolojik değerlendirmede kullanılan resim testleri hakkında bilgi sahibi olacak.

Eğitimden aldıkları bu bilgiler doğrultusunda dikkat dağınıklığı, kardeş kıskançlığı, içe kapanıklık, bağımlılık, okul fobisi, otizm, engellilik (zihinsel, görme, işitme vs.), özel yeteneklilik vb. özellikleri olan çocuklarla resim analizi tekniğini kullanarak danışma yapabilme, çocuk resimlerinin analizi üzerine eğitim verebilme ve atölye açma hakkı bulacak.

YAZILI MATERYAL

Eğitmen ve kurum tarafından katılımcılara eğitim içeriğini yansıtan sunumlar ve dokümanlar verilecektir. Ayrıca ilgili alanda temin etmeleri önem arz eden kitap ve kaynak listesi de sunulacaktır.

Çocuk Resimlerinin Analizi Eğitimi’nin içeriği daha kapsamlı hale getirilerek, resim terapisi teknikleri ve psikolojik değerlendirmede kullanılan resim testleri eğitim içeriğine dahil edilmiştir. Kursiyerler resim terapisi tekniklerini uygulamalı olarak eğitim sürecinde öğrenmektedirler. Psikolojik değerlendirmede kullanılan resim testleri de teorik olarak aktarılmakla birlikte, kursiyerlere resim testlerinin eğitim esnasında uygulanması ile kursiyerler; yönerge, uygulama ve değerlendirme süreçlerine dair eğitim sürecinde deneyim elde etme imkanı bulmaktadırlar. Ayrıca 2 günlük eğitim süresince tanışma, ısınma, grup bilincinin oluşturulması kapsamında yaratıcı drama etkinlikleri de eğitime dahil dilmektedir.

SERTİFİKA

UYGULAYICI: Riccon Academy, Sağlık eğitim derneği

SÜRE:  56 saat ( 40 saat video ve doküman, 16 saat süpervizyon,)

Phone: 0312 231 11 84
Fax: 0549 699 69 63
MALTEPE / ANKARA
GMK BULVARI ŞEHİT DANIŞ TUNAGİL NO:2/5-6
fitoterapi eğitimi
hosteslik kursu fitoterapi eğitimi