Hülya Üstekidağ Ayna

Hülya Üstekidağ Ayna

1982 Adana doğumluyum. İlk ve orta öğrenimim Adana ‘da geçti. Ege Üniversitesi Pdr Bö- lümünden 2006 yılında mezun olduktan sonra Klinik Psikoloji Yüksek Lisans ve Çukurova Üniversitesi PDR bölümü yüksek Lisans eğitimlerimi tamamladım. Halen Çukurova Üni- versitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü’ne doktora eğitimime devam etmekteyim.Pa- vones Psikoloji’nin kurucusuyum. Türkiye’de sadece 15 uygulayıcısı olduğu Kum Te- rapisi yönteminin Adana’da tek uygulayıcısıyım. Kurumumda travma odaklı vakalarla oyun ve kum terapisi ağırlıklı çalışıyorum. “Okullarda Şiddeti Önleme Programı: Gönüllüler” İsimli Projem Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinde kabul gördü (İstanbul). “Çocuk- Ergenin Cinsel İstismarı ve Ensestin Yasal ve Etik Yönden Değerlendirilme- si” isimli bildiri sunumunu Uluslararası Cinsel Sağlık Kongresinde gerçekleştirdim (Antal-ya). Konuşmacı olarak katıldığım iller ve anlattığım başlıklardan türler: Masalla- rın Gizemli Kodları: Toplumsal Cinsiyet Rolleri (Bursa), Vakalarla Oyun Terapisi: Çocuğun İç Dünyası (Bursa-Ankara), Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu ve Oyun Terapisi (Bursa Uludağ Ünivesitesi), Kentleşme ve Oyun Terapisi (Mersin Toros Üniversitesi), Çocuk ve genin Cinsel İhmali ve İstismarı (Mersin Üniversitesi). Çağ Üniversitesi’nde gerçekleşen Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu ve Oyun Terapisi (Bursa Uludağ Ünivesitesi), Kentleşme ve Oyun Terapisi (Mersin Toros Üniversitesi), Çocuk ve genin Cinsel İhmali ve İstismarı (Mersin Üniversitesi). Çağ Üniversitesi’nde gerçekleşen Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu ve Oyun Terapisi (Bursa Uludağ Ünivesitesi), Kentleşme ve Oyun Terapisi (Mersin Toros Üniversitesi), Çocuk ve genin Cinsel İhmali ve İstismarı (Mersin Üniversitesi). Çağ Üniversitesi’nde gerçekleşen
21. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresinde “Sokağın Değişen Yüzü ve Oyun” konulu konferans sunumu ve “Değeri İnat Değişmeyen Mitlerimiz” atölye çalışması gerçekleştirdim (Mersin). 3. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresinde “Çocuklara Yaşlarına Göre Cinsel Eğitim Nasıl Verilir?” gerçekleştirdim (Antalya). Yıllar içinde aldığım eğitimler şöyledir:

* KUM terapisi (ULUSLARASI KUM TERAPİLERİ DERNEĞİ- İSTANBUL)
* psikodrama PSİKOTERAPİSİ (İZMİR PDR DERNEĞİ)
* BEBEKLİKTEN ERGENLİĞE ANA-BABALIK (İZMİR ana baba OKULU)
* YAŞAM BECERİLERİ EĞİTMENLİĞİ (Uluslararası Lions QUEST- MARDİN)
* CİNSEL ÖNDERLİĞİ EĞİTİMİ (CİSED)
* ÇOCUĞUN CİNSEL EĞİTİMİ (CİNSELLİK VE CİNSEL TEDAVİLER IX. ULUSAL KONGRE- Sİ- İSTANBUL)
* ERGENE CİNSEL EĞİTİM VE DANIŞMANLIK (TAPV DİYARBAKIR)

* ÇOCUK Merkezli OYUN terapisi EĞİTİMİ (ULUSLARARASI OYUN TERAPİLERİ DERNEĞİ)
* Aile Danışmanlığı EĞİTİMİ (FEHMİ AKSOY AKADEMİ)
* ÇOCUK Testleri EĞİTİMİ (PEGDER)
* KUM tepsisi terapisi (ULUSLARARASI OYUN TERAPİLERİ DERNEĞİ)
* SANAT terapisi (ULUSLARARASI OYUN TERAPİLERİ DERNEĞİ)
* GELİŞİMSEL TEMAS terapisi (ULUSLAR ARASI OYUN TERAPİLERİ DERNEĞİ)
* fILIAL ÖNDERLİĞİ (ULUSLARARASI OYUN TERAPİLERİ DERNEĞİ)
* KUKLA ÖNDERLİĞİ (ULUSLARARASI OYUN TERAPİLERİ DERNEĞİ)
* HİKAYE ÖNDERLİĞİ (ULUSLARARASI OYUN TERAPİLERİ DERNEĞİ)
* DENEYİMSEL OYUN terapisi (ULUSLARARASI OYUN TERAPİLERİ DERNEĞİ)
* Gottman ÇİFT TERAPİSİ (PSİKOLOJİ İSTANBUL)
* EMDR 1. DÜZEY EĞİTİMİ (DBE)
* WALDORF BEBEK YAPIMI (BANU KURT BEBEK ATÖLYESİ)

Çağ Üniversitesi ‘nde “Çocuklarla Psikoterapi Teknikleri”, “Klinik Psikoloji”, “Psikodrama Teknikleri” ve “Stresle Baş Etme” dersleri verdim. YARGI Dershanesine bağlı olarak 2 yıl PDR alan dersleri verdim. Türkiye’nin bir çok ilinde Çocuk Resimlerinin Yorumlanması, Çocuk ve Ergenlerle Psikoterapi Teknikleri, İstismar Mağduru Çocuk ve Ergenlerle Sanat ve Oyun Terapisi Uygulamaları, Anlatı (Öyküsel Terapi) Terapi uygulamaları eğitimleri verdim.

Phone: 0312 231 11 84
Fax: 0549 699 69 63
MALTEPE / ANKARA
GMK BULVARI ŞEHİT DANIŞ TUNAGİL NO:2/5-6
fitoterapi eğitimi
hosteslik kursu fitoterapi eğitimi